Werkschoenen

Orthopedische werkschoenen

Regelmatig wordt ons gevraagd om werkschoenen te leveren die voldoen aan de eisen die het UWV hieraan stelt. Zij noemt hierbij de norm ‘S3’.

De werkgever vergoedt in het kader van de Arbowet in veel gevallen deze aangepaste werkschoenen. Deze veiligheidsschoenen zijn specifiek bestemd om te worden gedragen bij het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden op de werkplek. Het UWV stelt aan deze schoenen de volgende eisen.

  •  de schoen moet voorzien zijn van een stalen, composiet of aluminium veiligheidsneus, en voldoende bescherming bieden tegen vallende voorwerpen. De  indeukresistentie dient ten minste 200 Joule te bedragen
  •  de schokdemping in de hak moet volgens de EN 345 standaard minimaal 200 Joule bedragen
  •  de schoenen moeten antistatisch zijn
  •  de energie opname dient door de hak te geschieden
  •  de schoenen moeten voorzien zijn van een gesloten hiel
  •  de schoenen moeten een verhoogde weerstand tegen binnendringen van water hebben en flexibel genaaid zijn
  •  de schoenen moeten voorzien zijn van een anti perforatie veiligheidszool van staal of kevlar

De norm S3 heeft betrekking op ‘Orthopedische B-schoenen’ (OSB), oftewel confectieschoenen waaraan aanpassingen worden aangebracht.

Speciaal vervaardigde maatwerkschoenen (OSA’s) worden door een medisch specialist voorgeschreven wanneer de voetvorm en de functie van de voet zo aangedaan zijn dat het noodzakelijk is om maatwerk schoenen te maken en uw klachten niet verholpen kunnen worden met aangepaste confectieschoenen.

De door ons vervaardigde orthopedische werkschoenen (en dat geldt voor al onze maat-werkschoenen) voldoen aan alle door het UWV gestelde eisen. Door ons wordt gekozen voor het gebruik van kevlar voor de zolen en de neuzen. Mocht u meer informatie willen over het verschil tussen het gebruik van staal ten opzichte van kevlar verwijzen wij naar onderstaande link: http://www.werkschoenen-info.nl

De werkwijze

Alvorens wij overgaan tot het aanmeten van schoenen vragen wij om de adresgegevens van de werkgever en de naam van de contactpersoon. Vervolgens zenden wij de werkgever een offerte en vragen wij toestemming om voor zijn rekening werkschoenen te vervaardigen. Na akkoordverklaring nodigen wij u uit voor het maken van de voetafdrukken en het bespreken van de hoogte en de kleur. Voor het overige is de werkwijze gelijk aan die van gewone OSA’s. Bij aflevering worden de schoenen rechtstreeks bij de werkgever gedeclareerd. De wettelijk verplichte eigen bijdrage is niet van toepassing.