De aanvraag procedure

Procedure met betrekking tot orthopedische schoenen

In alle gevallen geldt dat u eerst naar uw huisarts dient te gaan om uw problemen met uw voeten voor te leggen. Afhankelijk van zijn diagnose verwijst deze u door naar een medisch specialist. Deze schrijft vervolgens een verwijsbrief (voorschrift) voor een medisch hulpmiddel. Dit geldt met name voor schoenen. Voor steunzolen of een OVAC is een verwijsbrief van de huisarts voldoende.

Wanneer u een verwijsbrief van de medisch specialist heeft komen wij in beeld. U maakt met ons een afspraak, waarbij aan de hand van het voorschrift met u wordt besproken welke mogelijkheden er voor u zijn. Voor een omschrijving van de soorten voorzieningen, zie onder ‘Producten’.

U hoeft overigens niet voor elk nieuw paar schoenen een verwijsbrief te hebben. Met uw voorschrift vragen wij bij uw zorgverzekering een machtiging aan. Deze machtiging wordt verleend wanneer de aanvraag aan de door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden voldoet en geldt voor alle toekomstige voorzieningen aan uw schoeisel.

Orthopedische schoenen vallen onder de basisverzekering onder het hoofdstuk Hulpmiddelen. Ze worden voor het grootste deel vergoed. Er geldt echter wel een eigen bijdrage (die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld). Bovendien vallen hulpmiddelen onder het eigen risico van uw verzekering.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer u uw schoenen bij ons ophaalt betaalt u aan ons de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. Voor 2020 bedraagt deze € 127,00 voor volwassenen en € 63,50 voor kinderen onder 16 jaar*.

*Wanneer u verzekerd bent bij  ACHMEA, VGZ, CZ, CARESQ, RMA verrekenen deze zorgverzekeraars de eigen bijdrage met u.

Afhankelijk van het bedrag dat u eerder in het jaar hebt opgebruikt aan medische kosten (medicijnen, onderzoeken, behandeling door een medisch specialist) wordt een bedrag van het eigen risico ingehouden tot het plafond is bereikt. Het overige valt weer onder de basisverzekering.

Vergoeding vanuit een aanvullende zorgverzekering

Een klein aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullend zorgpakket. Wij raden u aan deze voorwaarden te raadplegen.