Semi-orthopedische schoenen (OSB’s)

Semi-orthopedische schoenen zijn in feite confectieschoenen, maar met meer mogelijkheden voor aanpassingen aan een specifiek probleem. Er zijn schoenen in verschillende wijdtematen, en vaak hebben ze een ruimere leest voor het aanbrengen van aanpassingen, zoals een zoolverstijving, afwikkelvoorziening, hakverhoging of speciaal voetbed. Orthopedische B-schoenen worden voorgeschreven wanneer verwacht wordt dat het looppatroon met aangebrachte voorzieningen voldoende soelaas biedt.