Eigen bijdrage en eigen risico

Het eigen risico is een vorm van eigen bijdrage die door de staat in 2008 is ingesteld en die is vastgelegd in het Besluit zorgverzekering. Het eigen risico komt boven op de kosten die men niet als eigen bijdrage zelf betaalt. De hoogte van het eigen risico in 2020 is vastgesteld op € 385,00. Het eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Voor bepaalde zorgkosten wordt het eigen risico niet aangesproken, zoals huisartsenbezoek. Onder het eigen risico vallen kosten als medicijnen, consulten bij medisch specialisten en de daaruit voortvloeiende onderzoeken. Ook orthopedisch schoeisel valt onder het eigen risico.

Wat wordt onder de eigen bijdrage verstaan?

Voor orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Voor 2020 is dit € 127,00 per paar. Verzekerden jonger dan 16 jaar hebben een wettelijke eigen bijdrage van € 63,50 per paar.

Als u maar één orthopedische schoen nodig hebt, betaalt u de helft van de wettelijke eigen bijdrage. Voor een voorlopige orthopedische schoenen betaalt u eveneens € 63,50. Voor verbandschoenen en aanpassingen aan confectieschoenen (OVAC’s) betaalt u geen eigen bijdrage.

Aanvullende zorgverzekering

Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen vergoedt (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage. Raadpleeg de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Vergoeding orthopedische schoenen en eigen risico

De vergoeding van orthopedische schoenen valt onder de basisverzekering. Daarom moet u het eerste deel van de kosten vanuit uw eigen risico betalen als u dit eigen risico nog niet hebt opgebruikt. Dat kan, vooral in het begin van het jaar, een onaangename verrassing zijn. Daar staat tegenover dat uw eigen risico dan in één keer is opgebruikt. Dit merkt u in de loop van het jaar bij het vergoeden van de overige medische kosten.