Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best om u naar tevredenheid te helpen en te voorzien van een adequate voorziening. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde voorziening en/of de bijbehorende dienstverlening.

De eerste stap is: maak een afspraak met ons voor een gesprek. Neem eventueel iemand mee die bekend is met uw klachten. Maak een lijst van de klachten en/of tekortkomingen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw problemen op te lossen en uw klachten te verhelpen, mits u ons daartoe in de gelegenheid stelt. Wij hebben een klachtencommissie in het leven geroepen die met een open blik naar de gerezen problemen kijkt, en die haar uiterste best doet om er met u uit te komen.

Mocht ook dit niet lukken, dan is er de Geschillencommissie van NVOS-Orthobanda. Het geschil wordt aan deze instantie voorgelegd en beide partijen worden in de gelegenheid gesteld hun verschillen van inzicht naar voren te brengen. Vervolgens volgt een uitspraak van de geschillencommissie, die bindend is voor Eemland Schoentechniek. Voor details over de werkwijze van de Geschillencommissie van NVOS-Orthobanda. verwijzen wij u naar de website www.nvos-orthobanda.nl.